Tromsø, Kristiansund, Trondheim, Denmark
Jul, 12 new
We are looking for 10 electricians with DSB certificates to work in Norway, Tromsø, Kristiansund, Trondheim. Work on projects involving making installation in schools, hospitals and industrial and residential buildings. Start 22/07. Work 50-55 hours a week. Required experience in working as an electrician, minimum 4 years, valid DSB certificate and communicative English, gross rate of 290 NOK/h, free accommodation and free flights, 4/2 or 6/2 rotations. Long-term work, employment by a Norwegian company on Norwegian terms. The average monthly net salary is approximately PLN 17,000/month net. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 DSB electricians to Norway" Szukamy 10 elektryków z certyfikatami DSB do pracy w Norwegii, Tromsø, Kristiansund, Trondheim. Praca w projektach dotyczących zakładania instalacji w szkołach, szpitalach oraz w budynkach przemysłowych i mieszkalnych. Start 22.07. Praca po 50-55h tygodniowo. Wymagane doświadczenie w pracy jako elektryk, minimum 4 lata, ważny certyfikat DSB oraz komunikatywny język angielski,  Stawka 290 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatne przeloty, rotacje 4/2 lub 6/2. Praca na długi okres czasu, zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok 17000 zł/mc netto. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 elektryków DSB do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Jutland, Aarhus, Aalborg, Denmark
Jul, 12 new
We are looking for 4 painters plasterers to Denmark, for a Danish construction company, to work in Aarhus, Aalborg or Horsens. Work from July 17 or July 22, long-term work. Minimum 4 years of experience as a painter plasterer required, communicative knowledge of English. Salary 180 dkk/h gross, paid accommodation, a Danish company provides transport from the headquarters to work. Work 50-55 hours a week. 4/2, 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, paid Feriepenge and pension contributions. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 painters-plasterers, Denmark, Jutland." Szukamy 4 malarzy -szpachlarzy do Danii, do duńskiej firmy budowalnej, praca w Aarhus, Aalborg lub Horsens. Praca od 17.07 lub 22.07, praca na długi okres czasu.  Wymagane minimum 4 letnie doświadczenie jako malarz-szpachlarz, wymagana komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, firma duńska dostarcza transport od siedziby do pracy. Praca po 50-55 h tygodniowo. Rotacje 4/2, 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne Feriepenge i skladki emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 malarzy-szpachlarzy, Dania , Jutlandia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Struer, Denmark
Jul, 04
We are looking for 2 fixers for Denmark, near Struer. Work from Monday 08/07, job for 3-4 months. Minimum 3 years of experience required, one car per trip. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 55-58 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 fixers to Denmark, Struer" This is a temporary job offer according to EU standards. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Please add to the sent message note to us: "I consent to the processing of my data for current and future recruitment." Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, k Struer. Praca od poniedziałku 08. 07, praca na 3-4 miesiące.. Wymagane doświadczenie minimum 3 lata, jedno auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy do Danii, k Struer" Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”.
Copenhagen, Denmark
Jul, 03
We are looking for 1 flooring contractor for Denmark, Copenhagen and the surrounding area. Work from 08/07. for a longer period of time. Linoleum floors, carpets, parquet, concrete, pu flooring. Minimum experience of 3-4 years required, one car per trip. The rate is 180 dkk/h gross, the company does not guarantee accommodation. 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 floor layer to Denmark, Copenhagen". Szukamy 1 posadzkarza do Danii, Kopenhaga i okolice. Praca od 08.07. na dłuższy okres czasu. Podłogi z linoleum, dywany, parkiet, beton, podłoga pu. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, jedno auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, firma nie gwarantuje zakwaterowania. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 posadzkarza do Danii, Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vejle, Denmark
Jun, 27
We are looking for 4-5 plasterers for Denmark, Vejle. Work from 01/07 or 08/07 for a longer period of time. Work outside. Experience required, communicative knowledge of English in half of the people, car for the trip. Rate 116 dkk/h net (180 dkk/h gross), free accommodation. 60 or more hours of work per week. Rotations. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-5 plasterers to Denmark, Vejle". Szukamy 4-5 tynkarzy do Danii, Vejle. Praca od 01.07 lub 08.07 na dłuższy okres czasu. Praca na zewnątrz. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego u połowy osób, auto na wyjazd. Stawka 116 dkk/h netto (180 dkk/h brutto), bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 60 lub więcej godzin pracy. Rotacje. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4-5 tynkarzy do Danii, Vejle”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hvítá in Borgarfjörður, Iceland
Jun, 25
We are looking for 1 carpenter and 1 plumber in Iceland, in Hvítá in Borgarfjörður (the nearest town is Borgarnes). Work from 01/07. for 2 months with the possibility of extension. Carpenter to install walls, doors and replace floors (approximately 2 months). Plumber installing a bathroom connection. Mutual assistance in work between a carpenter and a plumber. Required experience and qualifications. Rate 2600 ISK/hour. (17.5 euros per hour). Work up to 60 hours a week. Accommodation free for workers. Employment by an Icelandic company on Icelandic terms. Payment is made on the first day of each month (or the next day if the first day falls on a weekend). If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 carpenter and 1 plumber to Iceland." <p>Szukamy 1 stolarza i 1 hydraulika do Islandii, w Hvítá w Borgarfjörður (najbliższe miasto to Borgarnes). Praca od 01.07. na 2 miesiące z możliwością przedłużenia. Stolarz do montażu ścian, drzwi i wymiany podłóg (około 2 miesięcy). Hydraulik do montażu podłączenia łazienki. Wzajemna pomoc w pracy między stolarzem a hydraulikiem. Wymagane doświadczenie, kwalifikacje. Stawka 2600 ISK/godz. (17,5 euro za godzinę). Praca do 60 godzin tygodniowo. Zakwaterowanie bezpłatne. Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Płatność następuje pierwszego dnia każdego miesiąca (lub następnego dnia, jeżeli pierwszy dzień wypada w weekend). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi 13000-14000 zł/mc netto. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 stolarza i 1 hydraulika do Islandii."<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Aarhus, Denmark
Jun, 25
We are looking for 10 employees for roof demolition in Denmark, Aarhus. Work from 01/07. for 4-5 weeks. Demolition of buildings, including roofs. Minimum experience of 3-4 years required, one car per trip. Rate 165 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. 40-45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "10 roof demolition workers to Denmark, Aarhus". Szukamy 10 pracowników do rozbiórek dachów do Danii, Aarhus. Praca od 01.07. na 4-5 tygodni. Rozbiórka budynków w tym dachy. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, jedno auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 pracowników do rozbiórek dachów do Danii, Aarhus". Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Stavanger, Norway
Jun, 25
We are looking for 10 welders 135/136 to Norway, near Stavanger. Departure to work on June 26. for a longer period of time. Required experience, good knowledge of English, welding certificate met.135/136. Rate 279 NOK/h gross, 168 hours of work in two weeks. Free meals on working days. Free accommodation and flights. Rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders 135/136 to Norway." Szukamy 10 spawaczy 135/136 do Norwegii, k. Stavanger. Wylot 26.06. praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, dobra znajomość języka angielskiego, certyfikat spawalniczy met.135/136. Stawka 279 nok/h brutto , 168 godzin pracy w ciągu dwóch tygodni. Bezpłatne wyżywienie w dni pracy. Bezpłatne zakwaterowanie i przeloty. Rotacje. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 spawaczy 135/136 do Norwegii.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jun, 19
We are looking for 2 fixers for Denmark, Aarhus. Work from June 24. for a longer period of time. Minimum experience of 3-4 years required, one car per trip. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 55-58 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers to Denmark, Aarhus". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Aarhus. Praca od 24.06. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, jedno auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy do Danii, Aarhus". Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jun, 19
We are looking for 2 pavers with a car to Denmark, Aalborg. Work from June 24. for a few months. Minimum 3-4 years of experience required, car for travel, communicative knowledge of English by at least one person. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers with a car to Denmark, Aalborg". Szukamy 2 brukarzy z autem do Danii, Aalborg. Praca od 24.06. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego przynajmniej u jednej osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 brukarzy z autem do Danii, Aalborg”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jun, 17
We are looking for 1 pair for an Italian pastry factory/bakery – Denmark, near Copenhagen. Work from June 19 or June 24 for a long period of time. Monotonous work on the conveyor belt, kneading dough, packing into molds, work in the factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit and able to work 5 days a week (from 2:30 p.m. to evening hours). Communicative English required. Rate 77 dkk/h net (fixed rate), work approximately 45 hours a week. Paid accommodation costs 1,500 dkk/month per person (1 double room). The average monthly salary is approximately PLN 7,200/month net after deducting accommodation costs. Possible return to Poland after 3 months for 2 weeks of vacation. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 couple to work in a bakery – Denmark". Szukamy 1 pary do fabryki ciasta włoskiego/piekarni – Dania, k. Kopenhagi. Praca od 19.06 lub 24.06 na długi okres czasu. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 5 dni w tygodniu (od godz 14:30 do godzin wieczornych). Wymagany komunikatywny język angielski. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po około 45 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie koszt 1500 dkk/mc za osobę (1 pokój podwójny). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 7200 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Możliwe zjazdy do Polski po 3 miesiącach na 2 tygodnie wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “1 para do pracy w piekarni – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Jun, 17
We are looking for 4 carpenters/plasterboard fitters for Denmark, near Copenhagen. Work from June 24 for a longer period of time. Many apartments to be renovated. Experience required, communicative knowledge of English in half of the people, car for the trip. Rate 116 dkk/h net (180 dkk/h gross), free accommodation. 60 or more hours of work per week. Rotations. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject: "We are looking for 4 carpenters / plasterboard fitters to Denmark, near Copenhagen." Szukamy 4 stolarzy /monterów karton gips do Danii, koło Kopenhagi. Praca od 24.06 na dłuższy okres czasu. Wiele mieszkań do wyremontowania. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego u połowy osób, auto na wyjazd. Stawka 116 dkk/h netto (180 dkk/h brutto), bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 60 lub więcej godzin pracy. Rotacje. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “Szukamy 4 stolarzy / monterów karton gips do Danii, k. Kopenhagi”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Lemvig, Denmark
Jun, 12
We are looking for 2 steel fixers / shuttering carpenters to Denmark, Lemvig. Work from 17.06. for a longer period of time. Minimum 3-4 years of experience required, must have a car, communicative knowledge of English by at least one person. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. Weekly 55-58 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 steelfixers / shuttering carpenters to Lemvig" Szukamy 2 zbrojarzy / cieśli szalunkowych do Danii, Lemvig. Praca od 17.06. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, jedno auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego przynajmniej u jednej osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy / cieśli szalunkowych do Danii, Lemvig”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Odda, Norway
Jun, 10
We are looking for 2 pipe fitters/welders 141 to Norway, Odda. Departure for work on June 12. Pipe installation, TIG pipe joining, work in a dairy company, work in a production hall, required experience in working as a pipe fitter, knowledge of isometric drawings, experience in welding using method 141. Rate 279 NOK/h gross, work 12 hours a day, 7 days a week, 2/2 or 3/3 rotations, 70-80 hours of work per week. If the person proves himself at work, there is the possibility of working longer, for several rotations. Free accommodation, transport to and from the airport guaranteed by the company, the Norwegian company also pays for airline tickets. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pipe fitters/welders 141 to Norway, Odda" Szukamy 2 monterów rur/spawaczy 141 do Norwegii, Odda. Wylot do pracy 12 czerwca. Montaż rur, sczepianie rur TIG, praca w firmie mleczarskiej, praca w hali, wymagane doświadczenie w pracy jako monter rur, znajomość rysunków izometrycznych, doświadczenie w spawaniu metodą 141. Stawka 279 nok/h brutto praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu, rotacje 2/2 lub 3/3, 70-80 godzin pracy tygodniowo. Jeśli osoba się sprawdzi w pracy, możliwość pracy na dłużej , na kilka rotacji. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany przez firmę transport na miejscu i z lotniska, firma norweska opłaca też bilety lotnicze. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 monterów rur/spawaczy 141 do Norwegii, Odda” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Ålesund, Norway
Jun, 07
We are looking for 4 electrical welders/cable route installers to Norway, near Alesund. Work from June 12-17 for a longer period of time. Required experience, certificate, communicative knowledge of English. Rate with dsb 210-239 NOK/h gross depending on experience and skills. Per diem: if accommodation is in private accommodation: +150 NOK per day allowance. If you live in a camp, meals are included – NOK 50 per day. 54 hours of work per week. Accommodation, airfare and transportation are free. 50% bonus after exceeding 54 hours a week. Work after 9 p.m. and on Sundays 100% allowance, 2% of gross earnings paid by the employer to the pension fund. The allowance for night shift work is NOK 30 per hour. Monthly payments (15th of each month). 4/2 rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 electric welders/cable route installers to Norway, near Alesund". Szukamy 4 spawaczy elektrycznych/monterów tras kablowych do Norwegii, k. Alesund. Praca od 12-17.06 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka z dsb 210-239 nok/h brutto zależna od doświadczenia i umiejętności. Dieta: jeśli zakwaterowanie jest w kwaterach prywatnych: +150 nok dziennie diety. Jeżeli mieszkanie w campach, wliczone jest w nie wyżywienie -50 nok dziennie. Tygodniowo 54 h pracy. Zakwaterowanie, bilet lotniczy i transport są bezpłatne. Dodatek 50% po przekroczeniu 54 godzin w tygodniu. Praca po godzinie 21:00 oraz w niedziele 100% dodatku, 2% zarobku brutto wpłacanego przez pracodawcę na fundusz emerytalny. Dodatek za pracę na nocną zmianę wynosi 30 NOK za każdą godzinę. Płatności co miesiąc (15 dnia każdego miesiąca). Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 spawaczy elektrycznych/monterów tras kablowych do Norwegii, k. Alesund”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Alesund, Norway
Jun, 07
We are looking for 4 electricians to Norway, near Alesund. Work from June 12-17 for a longer period of time. Required experience, DSB certificate, communicative knowledge of English. Rate with DSB 257.79 NOK/h gross (minimum), without DSB 227 NOK/h gross. Per diem: if accommodation is in private accommodation: +150 NOK per day allowance. If you live in a camp, meals are included – NOK 50 per day. 54 hours of work per week. Accommodation, airfare and transportation are free. 50% bonus after exceeding 54 hours a week. Work after 9 p.m. and on Sundays 100% allowance, 2% of gross earnings paid by the employer to the pension fund. Monthly payments (15th of each month). 4/2 rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians to Norway, near Alesund". Szukamy 4 elektryków do Norwegii, k. Alesund. Praca od 12-17.06 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat DSB, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka z dsb 257,79 nok/h brutto (minimum), bez dsb 227 nok/h brutto. Dieta: jeśli zakwaterowanie jest w kwaterach prywatnych: +150 nok dziennie diety. Jeżeli mieszkanie w campach, wliczone jest w nie wyżywienie -50 nok dziennie. Tygodniowo 54 h pracy. Zakwaterowanie, bilet lotniczy i transport są bezpłatne. Dodatek 50% po przekroczeniu 54 godzin w tygodniu. Praca po godzinie 21:00 oraz w niedziele 100% dodatku, 2% zarobku brutto wpłacanego przez pracodawcę na fundusz emerytalny. Płatności co miesiąc (15 dnia każdego miesiąca). Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków do Norwegii, k. Alesund”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Glumsø, Denmark
Jun, 03
We are looking for 1 excavator operator with category B+E to Denmark, Glumsø. Work from 10/06. for a long period of time. Minimum 3-4 years of experience required, communicative knowledge of English. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 3,000 dkk/month. 50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 5/2 or to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 excavator operator with category B+E to Denmark, Glumsø". Szukamy 1 operatora koparki z kat B+E do Danii, Glumsø. Praca od 10.06. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 3000 dkk/miesiąc. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 5/2 lub do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 operatora koparki z kat B+E do Danii, Glumsø”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jun, 03
We are looking for 2 steel fixers / concrete workers to Denmark, Aarhus. Work from 04/06. for a longer period of time. Minimum 2-3 years of experience required, one car per trip, communicative knowledge of English by at least one person. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 50-55-58 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. 4/2 If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 fixers / concrete workers to Denmark, Aarhus". Szukamy 2 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Aarhus. Praca od 04.06. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie minimum 2-3 lata, jedno auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego przynajmniej u jednej osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 50-55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. 4/2 Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Aarhus”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Ålesund, Norway
Jun, 03
We are looking for 7 welders / fitters for Norway, near Alesund. Work from 06-10/06 for 4 months. We require experience, at least 3 people must have a 135 welding certificate. Ability to tig weld stainless steel. The rate is 245 NOK/h gross + 102 NOK per day for food. 50 hours of work per week. Free accommodation, Norwegian company pays for plane tickets. Payments every month. 4/2 rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "7 welders / fitters to Norway, near Alesund". Szukamy 7 spawaczy / monterów do Norwegii, koło Alesund. Praca od 06-10.06 na 4 miesiące. Wymagmy doświadczenia, co najmniej 3 osoby muszą posiadać certyfikat spawalniczy 135. Umiejętność spawania tig stali nierdzewnej. Stawka 245 nok/h brutto + 102 nok dziennie na żywność. Tygodniowo 50 h pracy. Bezpłatne zakwaterowanie, firma norweska opłaca bilety lotnicze. Płatności co miesiąc. Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “7 spawaczy / monterów do Norwegii, koło Alesund”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Alesund, Norway
Jun, 03
We are looking for 7 pipe fitters for Norway, near Alesund. Work from 06-10/06 for 4 months. Required experience in ship conversion and servicing. Ermeto and stainless steel. The rate is 245 NOK/h gross + 102 NOK per day for food. 50 hours of work per week. Free accommodation, Norwegian company pays for plane tickets. Payments every month. 4/2 rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "7 pipe fitters to Norway, near Alesund". Szukamy 7 monterów rur do Norwegii, koło Alesund. Praca od 06-10.06 na 4 miesiące. Wymagane doświadczeniem z zakresu przebudowy i serwisu statków. Ermeto i stal nierdzewna. Stawka 245 nok/h brutto + 102 nok dziennie na żywność. Tygodniowo 50 h pracy. Bezpłatne zakwaterowanie, firma norweska opłaca bilety lotnicze. Płatności co miesiąc. Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “7 monterów rur do Norwegii, koło Alesund”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe